Etyczne kosmetyki czyli słów kilka o Fair Trade

Etyczne kosmetyki czyli słów kilka o Fair Trade

Fair Trade – handel sprawiedliwy. Polega na rozumieniu handlu jako partnerstwa opartego na otwartym dialogu, przejrzystości i szacunku.

Dzięki wspieraniu polityki Fair Trade, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, jednocześnie oferujemy poprawę warunków pracy oraz lepsze warunki handlowe

Zasady sprawiedliwego handlu

Cena, która jest uczciwa

Co za tym się kryje? Cena produktu powinna być dostatecznie wysoka, aby prawidłowo zostały uwzględnione lokalne uwarunkowania przy udziale producentów i innych zainteresowanych stron.

Praktykowanie handlu opartego szacunek

Szacunek w Trade Handlu może być praktykowany w oparciu o oferowanie krótszego czasu zapłaty; możliwością prefinansowania; organizacje handlowe powinny utrzymywać odpowiedni kontakt (na jak najwyższym poziomie) z producentami.

Płace za wykonane obowiązki powinny być godne, a warunki socjalne powinny być na jak najwyższym poziomie

Plantacje na których praktykowane są prace na zasadzie fair trade,zapewniają pracownikom oraz ich rodzinom wystarczające środki do życia i utrzymania się. Warunki pracy w tego typu miejscach nie zagrażają zdrowiu i życiu pracowników.

Demokracja

W strukturach firmy powoływana jest i stopniowo wzmacniana demokratyczna organizacja, a rozwiązania zaproponowane przez nią winny być wspólnie demokratyczne oraz transparentne.

Rozszerzanie wiedzy o Sprawiedliwym Handlu

Każda organizacja Sprawiedliwego Handlu edukuje swoich konsumentów i dba o sprawny obieg informacji o producentach, produktach, a także sytuacji socjalnej w której powstały produkty.

Kosmetyki Fair Trade

Czym są kosmetyki Fair Trade? To kosmetyki, których składniki zostały w całości wytworzone na plantacjach, których właściciele i producenci przestrzegają zasad Sprawiedliwego Handlu. Ponad to produkty nie były testowane na zwierzętach, nie zawierające toksycznych substancji.

Działania podjęte przez Producenta kosmetyków w filozofii Fair Trade są przejrzyste i nastawione na korzyść pracownika, a każde postępowanie i działanie Producenta jest jasne.

Lista marek / kosmetyków etycznych:

 • Czarszka
 • Hebda
 • Purite
 • Iossi
 • Ministerstwo Dobrego Mydła
 • Clochee
 • Mokosh
 • Make Me Bio
 • Fridge by yde
 • Lush Botanicals
 • Linia Fair Cosmethics by Ada Cosmetics.

Fair Trade Polska

Więcej informacji o Sprawiedliwym Handlu znajdziecie tutaj: https://www.fairtrade.org.pl/o-nas/fundacja/Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *